netris NETRIS

Mieszkania

image

Na przestrzeni lat rzeczywiście mogliśmy mówić o tym, że charakterystyka budownictwa mieszkalnego zmieniała się - czasami nie do poznania. Na czym opierały się wspomniane zmiany? Wydaje się, że przynajmniej na kilku czynnikach, zaróno zewnętrznych, jak i wewnętrznych - czyli związanych stricte z tym, co działo się w branży budowlanej.

Jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne mowa w dużym stopniu o czynnikach politycznych czy też społecznych. Te pierwsze wysunęły się na przód chociażby w okresie peerelowskim, kiedy to władza w największej mierze decydowała o tym, co można budować a czego nie.

Dzisiaj budować można w zasadzie wszystko. Wystarczy jedynie pozwolenie, o które zazwyczaj nietrudno, ponieważ w przeciętnej sytuacji instytucje wydające takie pozwolenie nie znajdują elementów zagrażających całemu przedsięwzięciu. Wydaje się jednak, że wciąż liczymy się z pewnymi ograniczeniami, chociażby tymi finansowymi. Budowę trzeba bowiem przeprowadzić tak, by potencjalnych klientów było na mieszkania stać.

http://www.tejbrant.pl/pl/produkty/wiaty-przystankowe/

Budowa