netris NETRIS

Agent nieruchomości

image

Wielu ekspertów jest zdania, że warto korzystać z agencji nieruchomości przy zakupie mieszkania. Jednak ma to swoje dobre i złe strony. Kupowanie bez pomocy agencji jest trudniejsze, ale wykonalne. Usługi agencji są bardzo kosztowne, pobiera ona prowizję zazwyczaj 2-3% wartości nieruchomości od każdej ze stron. Posiada również bazę danych, dzięki której możliwe jest porównanie cen i ofert znajdujących się na rynku.

Fachowiec w imieniu kupującego szuka mieszkania, które będzie mu odpowiadało i następnie organizuje spotkania w celu obejrzenia wybranych mieszkań. W ramach prowizji przedstawiciel tej branży świadczy usługi dodatkowe, głównie zajmuje się pomocą prawną taką jak przygotowywanie umowy zakupu, dopilnowanie jej podpisania oraz załatwienie przeniesienia praw członkowskich oraz wniosek o wpis do księgi wieczystej. Agencja przechowa także pieniądze aż do czasu spełnienia wszystkich warunków umowy w przypadku gdy transakcja dokonywana jest w gotówce. Często kupujący postanawia sam załatwić swoje sprawy i nie zleca wszystkich formalności fachowcom.

Kiedy zainteresowany nie chce skorzystać z usług agencji nieruchomości zobowiązany jest do samodzielnego załatwienia wszystkich istotnych spraw urzędowych. Jednakże przy podpisywaniu umowy niezbędny jest udział adwokata i notariusza, który wszystko uwierzytelni. Musi on także poradzić sobie z różnymi trudnościami i liczyć się z bezustannym organizowaniem spotkań w celu obejrzenia mieszkania. Obecność agencji nieruchomości przy zakupie mieszkania ma więc znacznie więcej zalet niż wad.

party bus rental chicago

Nieruchomości