netris NETRIS

Mieszkania

image

www.pol-plan.com.pl/hale-sportowe/

Istnieją dwie podstawowe formy własności mieszkań, dające pełne prawa do lokalu jak własność hipoteczna, czyli odrębna własność lokalu i spółdzielczo własnościowa zwana także spółdzielczym prawem do lokalu. Własność hipoteczna to pełnoprawna nieruchomość wydzielona z całego budynku, natomiast druga własność to ograniczone prawo rzeczowe, które dotyczy lokalu znajdującym się w budynku spółdzielni. Obie formy własności mają podobne ceny i opłaty notarialne.

Przed kupnem spółdzielczego prawa do lokalu warto upewnić się jak funkcjonuje dana spółdzielnia. Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z jego stanem prawnym m.in. przez zaświadczenie z biura meldunkowego, z zaświadczeniem, z którego wynika, że nie ma żadnych zaległości w opłatach czynszowych, a także o braku księgi wieczystej bądź jej wypisem. Kluczową czynnością jest złożenie wniosku do spółdzielni, po czym sprawdza ona, czy dany kandydat spełnia wymagania zawarte w przepisach i w uchwale spółdzielczej. Przy kupnie warto rozeznać się z aktualnym wypisem z księgi wieczystej, w której znajduje się opis nieruchomości i dane właściciela.

Dobrym pomysłem jest udanie się do sądu w celu osobistego obejrzenia księgi wieczystej oraz do sądu wieczystoksięgowego, żeby upewnić się czy wpłynął jakiś wniosek od czasu wydania ostatniego wpisu. Po zebraniu wszystkich potrzebnych dokumentów zainteresowany powinien udać się do notariusza i ustalić termin podpisania aktu notarialnego. Przed zapłatą można wynegocjować cenę i określić w jakiej formie przyszły nabywca dokona zapłaty, a poprzedni właściciel przekazania konkretnego lokalu.

Firma metropolis katowice posiada w ofercie działki komercyjne

Hipoteka