netris NETRIS

Szacowanie mienia

image

Solidna firma sprzątająca DDD Czystość

Biuro Walor zajmuje się profesjonalnym doradztwem z zakresu inwestowania w nieruchomości a także solidnym sporządzaniem wycen i operatów szacunkowych, stanowiących cenne dokumenty poświadczające rzeczywistą wartość posiadanego przez siebie majątku. W ramach szerokiego wachlarza usług, zespół oferuje takie świadczenia, jak raporty nieruchomości, analizę trendów czy ustalenie zależności pomiędzy popytem i podażą.

Mając pełną świadomość tego, że proces szacowania wartości wymaga gromadzenia precyzyjnej wiedzy na temat konkretnej nieruchomości oraz całego rynku, za każdym razem powinno się przeprowadzać dokładną wizję lokalną, sporządzać dokumentacje fotograficzne oraz pomiary inwentaryzacyjne, a także przyjrzeć się temu, na co wskazuje badanie rynku nieruchomości, wyciągi z ksiąg wieczystych, katastratów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni. Rzeczoznawca majątkowy jako jedyna osoba uprawniona do sporządzania ważnych, honorowanych przez instytucje państwowe dokumentacji, na bieżąco poszerza więc swoje kompetencje, dostarczając tym samym wszystkim swoim zleceniodawcom operaty szacunkowe i analizy rynku, sporządzone z uwzględnieniem wszystkich wytycznych kodeksu etyki oraz przepisów prawa. Bez względu na to, czy kreowane opracowania stanowią wyciągi z analiz rynku nieruchomości, są raportami czy też operatami, są one formułowane w sposób przejrzysty i czytelny z jednoczesnym zachowaniem skrupulatności zebranych i uwzględnionych w nich danych i informacji.

Zdając sobie doskonale sprawę z tego, że proces szacowania wartości mienia wymaga zgromadzenia jak największej ilości informacji oraz precyzyjnej wiedzy na temat konkretnej nieruchomości oraz gruntu pod zabudowę, firma każdorazowo wykonuje badanie rynku nieruchomości, a także wizję lokalną, podczas której sporządzana jest dokumentacja fotograficzna oraz wszelkiego typu pomiary budowlane i inwentaryzacyjne. Jednocześnie też dba o to, aby pracownicy regularnie podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc regularnie w kursach i szkoleniach dokształcających tak, aby mogli służyć swoją wiedzą w sposób wiarygodny i kompetentny, co przekładałoby się na możliwość przeprowadzania analiz i wycen w sposób rzetelny i sprawny. Wiedza o tym, że każde zlecenie, podobnie jak klient, jest wyjątkowe i niezależne, musi być traktowane za każdym razem indywidualnie i jednostkowo, co zdecydowanie ułatwia elastyczność i umiejętność dopasowywania się do potrzeb i oczekiwań zleceniodawców. Otrzymują oni raz za razem opracowania, raporty, statystyki i operaty szacunkowe, które formułowane są w sposób przejrzysty, czytelny i zgodny z wszelkimi normami zawodowymi oraz prawnymi, dzięki czemu klienci posiadają zwiększone szanse na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych oraz korzystne zawieranie umów kupna-sprzedaży. Wiedza o tym, co najważniejsze zdecydowanie ułatwia współpracę, ponieważ skrupulatność, dokładność oraz poszanowanie prawa są bowiem podstawą wiarygodnego funkcjonowania w przestrzeni branży nieruchomości.

kotwy gruntowe

Raporty