netris NETRIS

Wycena nieruchomości

image

geodeta Kostrzyn

Proces szacowania wartości mienia wymaga zgromadzenia precyzyjnej wiedzy na temat konkretnej nieruchomości, dlatego też rzeczoznawca majątkowy, który dokonuje wyceny i przeprowadza naoczną wizję lokalną pilnuje, aby zgromadzona przez niego dokumentacja była jak najbardziej dokładna i zebrana z wszelkich możliwych źródeł. Z tego też powodu sięga on po dokumentacje fotograficzne oraz inwentaryzacyjne, a także wszelkiego typu wyciągi z ksiąg wieczystych, katasterów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni.Na ręce klientów biura Wyceniającego składane są dokumentacje, które posiadają wszelkie wymagane wytyczne formalne oraz merytoryczne, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej jest zarządzać i obracać posiadanymi na własność nieruchomościami. Współpracujący z zespołem doradców i analityków rzeczoznawca majątkowy dba o to, aby sporządzane przez niego operaty szacunkowe jak najlepiej oddawały rzeczywistą wartość wycenianych obiektów, zabudowań, gruntów oraz lokali użytkowych.Wycena domu

Biuro np. Walor zajmuje się nie tylko wydawaniem opinii z zakresu rzeczywistych cen nieruchomości, ale i określania wartości maszyn, terenów pod zabudowę, gruntów rolnych, obiektów mieszkalnych oraz budynków przemysłowych. Dzięki skutecznej współpracy zespołu złożonego z doświadczonych doradców, analityków oraz rzeczoznawców majątkowych, wycena domu, mieszkania czy lokalu użytkowego jest sprawniejsza i bardziej wiarygodna.Skuteczne badanie rynku nieruchomości

Zarówno podczas zawierania umów kupna-sprzedaży, jak i ubiegania się o kredyt hipoteczny, niezwykle ważne jest skutecznie i solidnie przeprowadzone badanie rynku nieruchomości, dlatego też zespół rzeczoznawców i doradców działających w biurze np. Zermasters Partners starają się, aby ich wyceny nieruchomości, analizy trendów, popytu i podaży oraz operaty szacunkowe każdorazowo spełniały podstawowe kryteria merytoryczne i formalne i spełniały swoje najważniejsze funkcje.zarządca nieruchomości warszawa

Rzeczoznawca