netris NETRIS

Uczciwi deweloperzy

image

Zanim zdecydujemy się na podpisanie jakiejkolwiek umowy z deweloperem, niezbędne jest sprawdzenie czy jest on osobą godną zaufania. W pierwszej kolejności powinniśmy pamiętać więc o tym, że deweloper powinien być właścicielem (lub użytkownikiem wieczystym) gruntu, na którym stawiany jest budynek i posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na realizację działań inwestycyjnych. Podczas zawierania jakichkolwiek transakcji powinniśmy dbać przede wszystkim o własne interesy, dlatego też wymagajmy wystawienie oświadczenia, w którym deweloper przeniesie na nas własność mieszkania w stanie wolnym od ewentualnych obciążeń oraz „odda” nam współudział w użytkowaniu działki na której stoi obiekt mieszkalny.

Bardzo ważne jest dokładne ustalanie ceny sprzedaży i regulowanie zaległości zgodnie z postępami prac realizacyjnych. Ostatnia rata powinna być wpłacona dopiero po oddaniu mieszkania do użytku, nie powinniśmy więc godzić się na to, aby płacić całość w ciemno, nie mając kluczy do domu. Jeżeli w umowie pojawią się groźby karne za ewentualne opóźnienia w płaceniu, powinniśmy żądać, aby deweloper odnotował w umowie zapis o konsekwencjach finansowych wynikających z opóźnień budowlanych. W sytuacji, kiedy deweloper nie będzie działał terminowo, zostanie zmuszony do płacenia odsetek.

starebabice.com/jedzenie-restauracje

Bezpieczny rynek nieruchomości